Sąd Apelacyjny podtrzymał wydane przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie dotyczące organizacji Marszu Niepodległości.

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję odmowną w sprawie organizacji cyklicznego zgromadzenia mającego na celu uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z uwagi na brak spełnienia przesłanek określonych w art. 26a ust. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Na początku lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w tej sprawie i utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne.

Wynika z tego, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie posiada zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia w dniu 11 listopada w latach 2024-2026. Kto będzie organizatorem tegorocznego Marszu Niepodległości – nie wiadomo.

Więcej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/decyzja-ws-organizacji-cyklicznego-zgromadzenia-11-listopada