Regulamin

 1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.dobrafirma.warszawa.pl jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, NIP 739-318-24-14.
 2. Aby dodać firmę do katalogu należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem www.dobrafirma.warszawa.pl/dodaj-firme-do-katalogu/
 3. Wpisy do katalogu nie są publikowane automatycznie. Publikacji wpisu dokonuje moderator po sprawdzeniu wszelkich danych formalnych, takich jak opłacenie faktury pro-forma oraz sprawdzenie poprawności  przesłanych w formularzu danych. Opłata za moderację wpisu wynosi 50zł.
 4. Wysyłając formularz dodania wpisu do katalogu osoba oświadcza, iż jest właścicielem firmy, której wpisu dokonuje lub posiada upoważnienie do reprezentowania firmy.
 5. Firma Strony internetowe Paweł Jabłoński nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez osoby rejestrujące firmy.
 6. Firma Strony internetowe Paweł Jabłoński zastrzega prawo do odmowy publikacji wpisu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż treść wpisu łamie przepisy prawa polskiego, europejskiego lub dobre obyczaje. W takim przypadku opłata za moderację wpisu nie jest zwracana
 7. W treści dodawanych wpisów nie wolno zamieszczać danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
 8. Każda osoba / firma ma prawo do zmiany lub usunięcia dodanego wpisu do katalogu. Aby dokonać zmian należy wysłać e-mail na adres poczty elektronicznej info(at)nawitrynie.pl. Każdorazowa zmiana danych (poza całkowitym usunięciem wpisu z serwisu) wymagająca moderacji wpisu wymaga dokonania opłaty za moderację wpisu.
 9. Przyjmujemy wpisy od firm z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz firm świadczących usługi dla mieszkańców Warszawy, a mających siedzibę poza województwem mazowieckim.
 10. Wystawiamy faktury zw. z VAT (zwolnienie podmiotowe).
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.