Rząd PIS pracuje nad projektem ustawy: „małe przychody – mały ZUS”. Stawki ZUS mają być uzależnione od wysokości osiąganych przychodów. Projekt nowej ustawy ma być przedstawiony do końca marca 2017. Nowe prawo powinno wejść w życie od początku 2018 roku.

Obecnie obowiązujące minimalne stawki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są ustalane odgórnie i nie mają żadnego związku z osiąganymi przychodami z działalności gospodarczej. Pełne składki na ZUS (na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) wynoszą obecnie około 1200 zł miesięcznie i są niezwykle uciążliwe dla firm o niewielkich dochodach. Stawki ZUS uzależnione od przychodu mają zwiększyć rentowność firm o najmniejszych przychodach. Według obecnej wiedzy na temat nowego projektu – składki dla firm o miesięcznych przychodach ok. 1000 zł mają wynieść ok. 200 zł miesięcznie i zwiększać się proporcjonalnie wraz ze zwiększającymi się przychodami aż do obecnego poziomu ok. 1200 zł przy przychodach 5000 złotych. Dla firm o przychodach miesięcznych powyżej 5000 złotych stawki na ZUS pozostaną na tym samym poziomie co są obecnie.

Nowe prawo ma spowodować, żeby firmy o małych przychodach nie uciekały do szarej strefy. Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że projekt ustawy wraz ze wszystkimi założeniami dotyczącymi stawek na ZUS będzie przedstawiony do końca marca 2017.

Propozycja, która wychodzi z ministerstwa rozwoju jest niewątpliwie ruchem w dobrym kierunku. Wysokie stawki ZUS dla firm o najmniejszych firm są często hamulcem blokującym powstawanie nowych działalności gospodarczych oraz wypychających firmy o niewielkich dochodach do szarej strefy. Można by się jedynie zastanowić, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby uzależnienie stawek na ZUS od dochodów firmy a nie od przychodów, bowiem przy obecnej propozycji nie skorzystają firmy handlowe i produkcyjne, które często mają bardzo wysokie koszty prowadzenia działalności i – o ile nowe regulacje spowodują niewątpliwie ożywienie w drobnych firmach usługowych, to może spowodować zahamowanie firm produkcyjnych, a zwłaszcza handlowych.

 

Źródło: rp.pl

 


Dodaj firmę do naszego katalogu >>> Katalog firm Warszawa