Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2 000 zł brutto. To wzrost o 8,1 % (150 zł) w stosunku do obowiązującej w 2016 roku płacy minimalnej, która wynosi 1 850 zł brutto.

Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, wyniosłaby 1 862 zł brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie rządowi wzrost płacy minimalnej w 2017 roku do kwoty 1 920 zł. Rada Ministrów zadecydowała o jeszcze większym wzroście płacy minimalnej – do wysokości 2 000 zł od 1 stycznia 2017 roku. Premier Beata Szydło podpisała już rozporządzenie w tej sprawie.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju, czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Źródło: mpips.gov.pl

 


Dodaj firmę do naszego katalogu >>> Katalog firm Warszawa