Relokacja miejsc pracy w czasie pandemii

Relokacja miejsc pracy w czasie pandemii

Homeoffice stanowi formę pracy, którą pracownicy wykonują całkowicie lub częściowo poza budynkiem pracodawcy. Naukowcy z Leibnitz-Zentrum Europejskich analiz gospodarczych ocenili informacje zebrane w kilku tysiącach firm i od zatrudnionych w nich pracowników przed...