Nie mamy jeszcze końca roku 2021, ale niektórzy już dziś starają się znaleźć spółki, które wypłacą największe dywidendy w roku 2022. Są tacy, którzy uważają, że taką spółką będzie, mało znany jak dotąd, notowany na NewConnect, Ekopol Górnośląśki Holding.

Skąd takie przypuszczenia? Przede wszystkim, Ekopol w tym roku o kilkaset procent (a przy dobrym czwartym kwartale może nawet o 1000%) zwiększył swoje zyski r/r. A to rok poprzedni był pod względem zysku netto dotychczas rekordowym rokiem dla spółki.

Po drugie, Ekopol zawsze dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ostatnich dwóch latach na dywidendę przeznaczył ponad 40% zysku netto. Jeśli powtórzy się ten scenariusz i w roku 2022, wówczas dywidenda za rok 2021 będzie wynosiła około 1 zł na akcję.

Jeśli Ekopol będzie działał według schematu z ostatnich lat, patrząc na to że obecnie akcje spółki wahają się w okolicach 9-10 zł. wówczas dywidenda bliska 1 zł będzie jedną z najwyższych na polskiej giełdzie.

 

Więcej na ten temat: https://www.nawitrynie.pl/ekopol-gornoslaski-holding-czarny-kon-gieldy-na-rok-2022/