Tylko do 27 lipca przedsiębiorcy, szpitale oraz jednostki budżetowe, które chcą zamrożenia cen energii elektrycznej dla swoich jednostek, mogą składać do przedsiębiorstw energetycznych specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Możliwość, a zarazem obowiązek dla tych, którzy chcą skorzystać z niższych cen energii elektrycznej, wynika z ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązującej od 29 czerwca 2019 r.

Prawo do zamrożenia cen energii elektrycznej po złożeniu specjalnego oświadczenia ustawa przyznaje mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom oraz jednostkom sektora finansów publicznych, takich jak organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenia te powinny być złożone do 27 czerwca bezpośrednio do dostawców energii elektrycznej.