Rząd przedstawił projekt zmian w podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki.

Jakiś czas temu rząd przestraszył inwestorów zmianami w podatku Belki, mówiąc, że ten podatek trzeba zmienić, a za przykład podając Belgię, gdzie ten podatek wynosi 40% (w Polsce podatek wynosi 19%). Podatek ten obejmuję zyski z odsetek na lokatach i rachunkach bankowych, zysków z giełdy papierów wartościowych oraz z dywidend i odsetek/dyskonta z obligacji.

Projekt zmian podatku obejmuje wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 10 tys. zł oraz podniesienie o 1 procent stopy podatku. Oznacza te obniżenie podatku dla małych inwestorów, którzy nie zapłacą podatku jeśli ich roczne zyski nie przekroczą 10 tysięcy złotych i zapłacą mniejszy podatek, w przypadku gdy zyski roczne wyniosą do 200 tysięcy złotych. Natomiast o 1 procent wzrośnie wartość podatku dla dużych inwestorów. Nie jest to zmiana tak duża, jakieś się niektórzy spodziewali i giełda nie powinna przyjąć założenia zmian podatku Belki negatywnie.

 

Źródło: https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/podatek-belki-podatek-od-zyskow-kapitalowych-ministerstwo-finansow-rozwaza-zmiany-6183667