Jeśli zakupiliśmy wycieczkę w biurze podróży lub u agenta, a biuro nie wywiązało się w całości z zawartej umowy, powinniśmy dochodzić swoich praw na drodze prawnej – uważa radca prawny Marta Dubiec.

Prawo do reklamacji zakupionej wycieczki przysługuje nam zawsze, niezależnie czy wycieczkę kupiliśmy u agenta czy bezpośrednio w biurze podróży (jeśli i agenta, wówczas reklamację składamy i tak w biurze podróży), czy w normalnym trybie, czy też w last (lub first) minute. Ważne, żeby – w przypadku niewywiązywania się w należyty sposób przez biuro podróży z zawartej umowy – wszelkie sugestie zgłaszać wykonawcy usługi od razu, a także zbierać w miarę możliwości dowody na to, że organizator nie wywiązał się z treści zawartej umowy. Natomiast reklamację sama reklamacja musi być złożona nie później niż 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu!

W piśmie reklamacyjnym należy podać:

  • nasze dane,
  • dane organizatora wycieczki,
  • dane dot. umowy, którą zawarliśmy z organizatorem wycieczki,
  • wady wyjazdu (np. niski standard pensjonatu, w którym nas zakwaterowano).
  •  załączyć dowody, potwierdzające przedstawione wady np. dokumentację fotograficzną.
  • wysokość żądanej od biura podróży kwoty odszkodowania.

 

Artykuł z roku 2018 – niektóre fragmenty mogą przedstawiać nieaktualny stan prawny.