Ciekawą opcją pozbycia się nieuregulowanej należności jest jej sprzedaż firmie windykacyjnej. Jeśli
posiadamy jakąś wierzytelność, której nie możemy sami odzyskać możemy dokonać jej sprzedaży. W
zamian za określoną część należności firma windykacyjna odkupuje od nas dług i sama przejmuje jego
odzyskanie. Zaletą takiej opcji jest to, że otrzymujemy od razu część należnej nam wierzytelności i
możemy ją zainwestować w nową inwestycję. Kolejnym plusem transakcji sprzedaży długu jest
również to, że nie musimy się osobiście angażować w jego odzyskiwanie. Po sprzedaży wierzytelności
jej windykacją zajmuje się firma windykacyjna, która staje się jej właścicielem a zarazem nowym
wierzycielem. My w zamian otrzymujemy część należności i nie musimy martwić się problemami z
naszym dłużnikiem.

Kolejnym sposobem na odzyskanie naszej wierzytelności jest zlecenie windykacji profesjonalnej
firmie windykacyjnej. Przeważnie zlecenie windykacji jest zawsze bezzaliczkowe a wynagrodzenie
stanowi jedynie określony procent kwoty jaką uda się w toku windykacji odzyskać. Metoda ta
pozwala uzyskać więcej środków w przypadku skutecznej windykacji, niestety jednak ma także i
minusy. Jej wadą jest okres oczekiwania na odzyskanie należności. Czasami są to 2 lub 3 tygodnie a
czasami nawet 2 lub 3 lata. Pocieszeniem jest to, że przez cały okres oczekiwania naliczają się odsetki,
których wysokość zależy od rodzaju zobowiązania i konkretnych zapisów umownych.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która forma jest korzystniejsza dla wierzyciela. Sprzedaż długu
przynosi szybciej zastrzyk gotówki ale w mniejszej kwocie, zlecenie windykacji wierzytelności jest
korzystniejsze finansowo ale odwleka odzyskanie należności w czasie. Wszystko zależy od tego, jaka
jest kondycja finansowa wierzyciela i jaki jest też rodzaj długu. Jeśli kondycja finansowa wierzyciela
jest dobra i może poczekać, aż firma windykacyjna odzyska wierzytelność w wyniku prowadzonej
windykacji, to wtedy zlecenie windykacji jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli wierzyciel potrzebuje pilnie
gotówki, wtedy sprzedaż długu będzie dla niego korzystniejsza i bardziej opłacalna. Wybór metody
odzyskania należności należy do wierzyciela i musi on sam zdecydować, jaka forma windykacji będzie
w danym przypadku korzystniejsza. Zarówno jedna jak i druga forma ma swoje wady i zalety a
konkretna sytuacja będzie wpływać na jej wybór i sposób windykacji. Najważniejsze to odzyskać
swoją należność i sprawić, aby pieniądze pracowały dla wierzyciela a nie dłużnika.