W ostatni czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla frankowiczów, który może oznaczać duże zmiany w orzekaniu w sprawach, które frankowicze toczą przed sądami w pozwach wobec udzielających kredytów banków.

Wyrok europejskiego Trybunału to odpowiedź na pytania prejudycjalne, które zadał mu Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatruje sprawę przeciwko jednemu z banków, który udzielał kredytu frankowego.

Wyrok ten jest niezwykle istotny, bowiem – chociaż dotyczy konkretnej jednej sprawy – powinien być brany pod uwagę w podobnych sprawach pomiędzy biorcami kredytów frankowych a udzielających kredytów banków. Prawnicy są zgodni co do tego, że od tej pory szanse kredytobiorców we frankach szwajcarskich w walce przed polskimi sądami z udzielających kredytów bankami będą  o wiele większe, a wyrok europejskiego sądu będzie stanowił podstawę polskiego orzecznictwa w sprawach frankowych.

Europejski Trybunał uznał, między innymi, że klauzuli abuzywnej nie można zastępować innymi ogólnymi zapisami prawa (czyli na przykład zastąpić bankowy przelicznik kursowy kursem Narodowego Banku Polskiego), a także, że to stanowisko konsumenta wyrażone podczas procesu powinno decydować o tym czy unieważnienie umowy jest dla niego korzystne czy nie.

Wszystko wskazuje na to, że obecnie o wiele więcej spraw wytoczonych bankom przez osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich przed polskimi sądami będzie wygrywanych przez kredytobiorców, w oparciu o ustalenie, że umowa kredytu frankowego jest nieważna.